topimg1

Utökad dialog säkerställer att Branschregler Säker Vatteninstallation fungerar i praktiken

Säker Vatten har i närmare 18 år arbetat för att minska vattenskadorna genom att auktorisera företag i Branschregler Säker Vatteninstallation. Nu formaliseras arbetet ytterligare med att säkerställa att branschreglerna efterlevs och fungerar i praktiken genom platsbesök hos slumpvis utvalda företag.

Företag som auktoriserar sig förbinder sig att följa Säker Vattens regelverk för att minska vattenskador, ett regelverk som är framtaget av VVS-branschen. Redan när företagen ansöker om auktorisation sker en granskning av företaget. Det är långt ifrån alla VVS-installatörer som når upp till kraven. När företaget väl är auktoriserat sker löpande, administrativa kontroller för att säkerställa att företagen uppfyller auktorisationskraven.

- Det har fungerat bra, men Branschregler Säker Vatteninstallation är ett levande dokument som ständigt behöver uppdateras i takt med att till exempel nya byggmetoder införs. Det är också viktigt att branschreglerna och auktorisationen fungerar i praktiken, och inte är en pappersprodukt. Med platsbesök hos slumpvis utvalda företag hoppas vi få företagens synpunkter om vad som fungerar bra, och vad som behöver justeras, säger Sandra Jansson, kvalitets- och auktorisationsansvarig hos Säker Vatten.

Representanterna kan också bistå företagen om det upptäcks brister som strider mot auktorisationen eller Branschregler Säker Vatteninstallation. Om allvarliga brister upptäcks kan företagen uteslutas ur Säker Vatten.
Representanterna är utvalda besiktningspersoner och lärare med mycket djup kompetens i Säker Vatteninstallation. De första platsbesöken kommer att ske under oktober och november.

- Vi hoppas få till en bra dialog med företagen för att gemensamt fortsätta arbetet med att minska vattenskadorna, säger Sandra Jansson, ansvarig för auktorisation hos Säker Vatten.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Saker Vatten AB, orgnr. 556669-0797 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.