topimg1

Kylskåpen orsakar flest vattenskador

news_sv_206

De senaste åren har vattenskador i kök ökat markant, visar statistik från Vattenskadecentrum. Nu visar en fördjupning av försäkringsbolagens inrapporterade skador att traditionella kylskåp är den största boven. Anledningen tros vara att teknikutvecklingen inte hängt med i våra nya levnadsvanor med mer grönsaker i kosten. Tyvärr visar statistiken att så många som 68 procent av kylskåpen är yngre än 10 år.

- 73 procent av skadorna från kylskåp är kondensskador. Det innebär att det dels kan handla om brukarfel, dels att kylen inte har tillräcklig förmåga att ta hand om kondensen. Här ser vi att skötselinstruktionerna är väldigt knapphändiga och att få hushåll känner till hur ett kylskåp ska tas om hand över tid, säger Pierre Lundborg, projektledare för projektet Köket, som drivs av Vattenskadecentrum där bland andra Säker Vatten ingår.

En annan orsak är att förändrade levnadsvanor med mer frukt och grönt, gör att kondensen ökar i kylen. Dessutom har kylskåpen på senare år ändrat både utseende och funktion i en sådan utsträckning att det förändrat förutsättningarna att ta hand om kondens. Energisnåla kylskåp verkar inte klara av att ta hand om kondensvattnet.

- Förr fanns ett mellanrum under kylskåpen. Det gör det inte idag, dessutom är dörrarna tjockare. Det, i kombination med att tekniken inte är anpassad till den mängd frukt och grönt som vi förvarar i kylskåpet, tycks vara orsakerna, säger Pierre Lundborg.
Av kylskåpen som orsakat vattenskador var 11 procent vattenanslutna. Majoriteten av dem, 74 %, klarade inte det vattenledningstryck som kravställs i Boverkets byggregler.

Diskmaskiner håller inte måttet
Diskmaskiner är fortsatt en riskfaktor för vattenskador i kök. Även här verkar dålig kvalitet på yngre vitvaror vara ett problem.

- 52 procent av alla vattenskador som orsakas av diskmaskiner orsakas av maskinfel och läckage genom frontluckan, säger Pierre Lundborg.
En annan orsak kan vara att avstängningskranen för vattentillförseln till diskmaskinen är konstant öppen. Så många som 80 procent av alla vattenskador orsakade av diskmaskiner hade en avstängningskran för vattnet.
92 % av diskmaskinerna som orsakat vattenskador hade skydd under.

- Det är oerhört allvarligt att så många vattenskador sker i kök. Projektet Köket, som samlar ett 70-tal aktörer inom hela kökssektorn – från branschorganisationer och försäkringsbolag, till vitvarutillverkare och köksföretag - fokuserar nu på att ta fram åtgärdsplaner utifrån statistiken. Vi har ett gemensamt mål att hitta hållbara lösningar för att undvika vattenskador, säger Pierre Lundborg.

Så gick undersökningen till:
I samband med att försäkringsbolagens besiktar en vattenskada i kök i rapportverktyget MEPS, har ett antal följdfrågor ställts. Totalt skedde 12 500 vattenskador i kök under 2022. Vattenskadecentrum organiserar försäkringsbolag och branschorganisationer och ger varje år ut Vattenskaderapporten, som baseras på försäkringsbolagens inrapporterade skadestatistik året innan. Den senaste rapporten omfattar statistik från 35 205 vattenskador.

Vitvarorna som orsakar flest vattenskador i kök:
42 % Kyl
38 % diskmaskin
7 % frys

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Saker Vatten AB, orgnr. 556669-0797 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.