Branschregler

Säker Vatteninstallation 2021:2

Innehåll

3. Byggtekniska förutsättningar

För att en VVS-installation ska uppfylla kraven i Boverkets byggregler och anses fackmässigt utförd är det en förutsättning att vissa arbeten som inte tillhör installationen är utförda på rätt sätt.

Det är viktigt för en byggnads utformning att byggherren och arkitekten tar hänsyn till de tekniska egenskapskraven i  Boverkets byggregler och branschkraven i Säker Vatteninstallation och projekterar plats för installationer innan bygglov söks eftersom det kan vara svårt att göra ändringar i planlösningar senare i processen.

Samordning mellan de olika aktörerna, till exempel byggherre, arkitekt, konsult och entreprenör, måste utföras i god tid för att skapa tillräcklig plats för installationerna. I byggskedet måste samordning kring förutsättningarna för en Säker  Vatteninstallation göras mellan de entreprenörer som ingår i projektet.

Branschregler Säker Vatteninstallation ställer krav på VVS-installationer. De arbeten som ligger utanför VVS-installationen men är en förutsättning för en fullgod installation benämns Byggtekniska förutsättningar och beskrivs i skriften Byggtekniska förutsättningar”.
→ Se www.säkervatten.se.

Arbeten som ingår i Byggtekniska förutsättningar utförs normalt av andra entreprenörer än VVS-företaget, till exempel bygg- eller tätskiktsentreprenörer. Dessa arbeten utförs vid olika tidpunkter och även efter att VVS-företaget har avslutat sitt arbete. I Boverkets byggregler finns krav på utrymmen där det ska vara vattentäta skikt. Exempel på utformning redovisas i Byggtekniska förutsättningar. Byggtekniska förutsättningar är enbart en information och ingår inte i kraven för Säker  Vatteninstallation. Intyget ska inte omfatta arbeten som beskrivs i Byggtekniska förutsättningar.

I branschreglerna har avsnitt som är beroende av andra entreprenörers arbete markerats med texten:

 Se Byggtekniska förutsättningar.

Byggtekniska förutsättningar

Byggtekniska förutsättningar finns att ladda ner i Biblioteket på www.säkervatten.se.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Saker Vatten AB, orgnr. 556669-0797 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.