Branschregler

Säker Vatteninstallation 2021:1

Innehåll

5.1.1 Temperaturkrav och placering av tappvattenledningar

Temperaturen i tappvarmvatten- och VVC-systemet ska vara mellan 50 °C och 60 °C. Temperaturen på utgående tappvarmvatten från varmvattenberedare eller motsvarande ska vara lägst 55 °C. Temperaturen i varmvattenberedare eller ackumulatortank med slinga ska vara lägst 60 °C. I värmepumpar där
temperaturen i varmvattenberedaren inte värms till 60 °C ska beredaren hettas upp automatiskt minst en gång per vecka till minst 60 °C. Installationer för tappkallvatten ska utformas så att kallvattnet inte värms upp oavsiktligt. För att minska risken för tillväxt av legionellabakterier i tappkallvatten ska tappkallvatteninstallationen inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur. Placeras tappkallvattenledningar till exempel i schakt, fördelarskåp eller i bjälklag med värmerör eller golvvärme, där temperaturen kan bli högre än rumstemperaturen, ska installationen utformas så att den beräknade temperaturen på stillastående kallvatten inte blir högre än 24 °C på 8 timmar.

Exempel på utformning av tappvattenschakt och beräkning av kallvattentemperatur finns på www.säkervatten.se.
→ Se bild 5.1.1a. Exempel på placering av tappvattenrör i schakt.

Exempel på placering av tappvattenrör i schakt

5.1.1a. Exempel på placering av tappvattenrör i schakt
 

Kallvattenledning och ledningar i varmvattensystemet ska vara monterade så att de inte kommer i kontakt med varandra för att förhindra värmeöverföring mellan rören. Detta gäller även rör med skyddsrör.

Undantag

Vid förläggning av vattenledningar i bjälklag får rör för kallvatten och varmvatten komma i kontakt med varandra vid korsningar och uppgångar till fördelarskåp. Rör som kommer i kontakt med varandra ska vara isolerade vid kontaktytan.
→ Se bild 5.1.1b Förläggning av tappvattenrör i bjälklag.
 Se Byggtekniska förutsättningar.

Förläggning av tappvattenrör i bjälklag

5.1.1b Förläggning av tappvattenrör i bjälklag

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Saker Vatten AB, orgnr. 556669-0797 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.