Branschregler

Säker Vatteninstallation 2021:1

Innehåll

4.2.3 WC med inbyggd spolcistern

En spolcistern med spolrör ska placeras i ett vattentätt utrymme. Utrymmet ska vara försett med läckageindikering till vattentätt golv. Läckageindikering ska inte placeras i plats för bad eller dusch. Utloppet från en ledning för läckageindikering
som bryter väggens tätskikt ska inte placeras närmare än 60 mm från golvets eller intilliggande väggs tätskikt.

Vattenanslutningen till en inbyggd spolcistern ska vara försedd med en lätt åtkomlig avstängningsventil.

Vattentätt utrymme för en spolcistern med spolrör eller en särskild inbyggnad i form av en prefabricerad tätskiktskonstruktion ska placeras frostfritt på konstruktionens varma sida innanför plastfolie eller ångbroms.

 Se Byggtekniska förutsättningar.

Ledning för indikering av läckage ska vara rengjord så att utläckande vatten inte hindras från att rinna ut.
→ Se bild 4.2.3a Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern i våtrum, 4.2.3b Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern
i WC rum.

 Se Byggtekniska förutsättningar.

Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern i våtrum Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern i WC rum
4.2.3a Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern i våtrum 4.2.3b Tätskikt bakom WC med inbyggd spolcistern i WC rum

Särskild inbyggnad för spolcistern och spolrör

Om utrymmet för spolcistern och spolrör placeras i en särskild inbyggnad i form av en prefabricerad tätskiktskonstruktion
ska denna vara provad och godkänd för att anslutas mot väggens tätskikt enligt gällande branschstandard, se 7.2.3, se www.säkervatten.se. Detta ska framgå av leverantörens monteringsanvisning.
→ Se bild 4.2.3c Prefabricerad tätskiktskonstruktion för inbyggd spolcistern i våtrum.

Prefabricerad tätskiktskonstruktion för inbyggd spolcistern i våtrum

4.2.3c Prefabricerad tätskiktskonstruktion för inbyggd spolcistern i våtrum

Skruvinfästning av fixtur för WC-stol med inbyggd spolcistern ska inte göras i golv med tätskikt.
→ Se bild 4.2.3d Skruvinfästning i vägg av fixtur för WC-stol i våtrum.

 Se Byggtekniska förutsättningar.

Skruvinfästning i vägg av fixtur för WC-stol i våtrum

4.2.3d Skruvinfästning i vägg av fixtur för WC-stol i våtrum

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Saker Vatten AB, orgnr. 556669-0797 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.